Kazimierz Dolny, nietypowe rowery, płukanie „złota”, Janowiec nad Wisłą.