Spotkanie z rybakiem – warsztaty bursztynicze – Gdynia – Malbork