Kraków – Zakopane – Dolina Kościeliska – Izba Regionalna – Wieliczka