Tykocin – Bohoniki – Kruszyniany – Białystok – Supraśl – Św. Góra Grabarka

Wycieczka Szlakiem Tatarskim oraz wielokulturowe i wieloreligijne Podlasie. Prawosławie – Judaizm – Tatarzy – Litwini – Polacy – Rusini Esperanto. Jedyny taki szlak w Polsce!

 

1 dzień:

Wioska Bociania w Pentowie – jedyna możliwość oglądania ponad 30 zasiedlonych gniazd, rozlokowanych na drzewach, budynkach i słupach. Obserwacji bocianów można dokonywać zarówno z perspektywy własnego wzrostu jak i z wysokości wież widokowych na terenie dworku. Oba warianty dostarczają ciekawych wrażeń. Bocian krążący nad głowami, żerujący w polu lub brodzący nad rozlewiskiem Narwi to piękny kadr zdjęcia i ogromna radość obserwatora.

Przejazd do Tykocina – miasta zwanego „perłą baroku”. Jego długą i bogatą historię odzwierciedlają liczne zabytki.  Układ Urbanistyczny jest ciekawą atrakcją – przypomina charakterystyczny układ żydowskiego miasteczka. Znajduje się tu jedna z największych i najlepiej zachowanych synagog w Polsce. W dawnej Rzeczypospolitej gmina żydowska w Tykocinie była najbogatszą po krakowskiej. Spacer zabytkowymi, brukowanymi uliczkami, wzdłuż których ciągną się drewniane domki, na klimatyczny rynek główny o barokowym stylu.

Zamek w Tykocinie – Odsłaniając niezwykłą historię tego miejsca i jego tajemnice przewodnicy przeprowadzą Was przez zamkowe podziemia, sale i krużganki, po których przechadzali się królowie. Zwiedzanie trwa ok. 40 minut i obejmuje: podziemia zamkowe z wystawą muzealną o historii Zamku w Tykocinie na tle dziejów Rzeczypospolitej. dodatkowo obejrzycie kolekcję dawnej broni, salę Szklaną z odtworzonym największym piecem kaflowym w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.  Wieża więzienna – najwyższy punkt widokowy w okolicy, który pozwala też obserwować z najbliższej odległości życie bocianiego gniazda.

 

Innym wariantem może być zwiedzanie terenów byłego obozu koncentracyjnego w Treblince. 

Obiadokolacja

 

2 dzień: 

Śniadanie

Szlakiem Tatarskim.

Kruszyniany – zwiedzenie najstarszego w Polsce muzułmańskiego meczetu drewnianego z XVIII w. Jest to unikalny zabytek, gdyż w granicach Rzeczpospolitej znajdują się tylko dwa tego typu obiekty.  Drugi znajduje się w Bohonikach – tam także będziemy z wizytą.

Meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach stanowią niespotykane nigdzie indziej materialne źródło do dziejów islamu i Tatarów na ziemiach polskich. Są dowodem bogactwa kulturowego i tolerancji religijnej na terenie dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Są też wyjątkowym świadectwem wielowiekowego funkcjonowania społeczności muzułmańskiej w państwie chrześcijańskim i zachowania jej odrębności przy jednoczesnej asymilacji.  Doskonale potwierdzają to zabytki językowe w postaci inskrypcji nagrobnych spisanych w języku polskim przy użyciu alfabetu arabskiego.

Białystok wielokulturowy  – spacer z przewodnikiem. Rozpoczniemy od założeń pałacowo-ogrodowych Branickich. Następnie katedra Wniebowzięcia NMP, rynek miejski z ratuszem, fragment Szlaku Esperanto i Wielu Kultur, prawosławny sobór Św. Mikołaja.

Skansen Podlaski – Muzeum powstało w 1982 roku. Odwiedzając skansen będziecie mogli zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi, taką, jaką współcześnie można już tylko podziwiać w muzeach na wolnym powietrzu. W skansenie znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dwór przeniesiony z miejscowości Bobra Wielka. 

Obiadokolacja.

 

3 dzień: 

Śniadanie

Przejazd do Supraśla

Muzeum ikon – przewodnik wprowadza odwiedzających w arkana sztuki pisania ikon. kolejno omawia symbolikę a na koniec oglądamy freski z XVI wieku – cudem ocalone z ruin cerkwi monasterskiej, bestialsko wysadzonej w powietrze w 1944 roku.

Prawosławny Monaster czyli prawosławny klasztor zapoczątkował dzieje Supraśla. Przez kilkaset lat osada, która tu istniała działała wyłącznie na potrzeby monasteru. Był to prężny ośrodek życia umysłowego i duchowego. Z racji ulokowania na styku kultury wschodu i zachodu stał się urzeczywistnieniem idei państwa Jagiellonów, gdzie na równych prawach żyją prawosławni, katolicy, Litwini, Polacy, Rusini. Cerkiew Zwiastowania NMP w swojej architektonicznej symbolice urzeczywistnia tą myśl – gotyckie wieże tak typowe dla kościoła łacińskiego połączono w jedność z bizantyjskimi kopułami.

 W drodze na Grabarkę przejedziemy przez tradycyjne wsie podlaskie, rzut oka na regionalna architekturę domów „otwartych okiennic”

Przyjazd na Grabarkę zwaną „Jasną Górą prawosławia”. Każdego roku w sierpniu przyjeżdżają tu tysiące pielgrzymów niosąc ze sobą krzyże wotywne, które później ustawiane są wokół wybudowanej na wzgórzu cerkwi Przemienienia Pańskiego. Na Świętej Górze znajduje się także jedyny w Polsce żeński monastyr św. Marty i Marii.

Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

Ceny
Ilość osób45-49
Cena: zł/os.695
Cena zawiera

  • 2 x nocleg
  • 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja
  • transport autokarem
  • opieka pilota i miejscowych przewodników
  • podatek vat
  • Składka TFU+TFG

Dodatkowo płatne

Bilety wstępu

Wyślij zapytanie: