Od neolitu po współczesność – Ogrodzieniec – Ojcowski PN – Łódź