Błędne Skały – Duszniki Zdrój – Praga – J. Niedźwiedzia -Kłodzko – Wrocław