Wilno – Troki – Kowno. Odkrywamy kresy dawnej Rzeczypospolitej