Własnoręczne wykonanie chlebków, pieczenie podpłomyków, zwiedzanie gospodarstwa!!!